Procedura zwrotu towarów i usług
Ostatnia aktualizacja 12/07/19
I. Wszyscy Klienci „Najlepszych Kursów Angielskiego” mają prawo do anulowania swoich zamówień zgodnie z Regulaminem Umów Konsumenckich, który zapewnia konsumentom dodatkową ochronę przy zakupie online.
II. Konsument ma prawo do anulowania zakupu towaru lub usługi bez konieczności podawania przyczyny w dowolnym momencie, w ciągu „okresu odstąpienia” tj. czternastu dni kalendarzowych, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu towaru lub usługi.
III. Konsument, który zdecydował się odstąpić od umowy, winny jest poinformować NKA o swojej decyzji drogą e-mailową na adres: pomoc@kursangielskiego.co.uk
IV. Skutkiem odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest uznanie umowy za niezawartą. NKA oraz Konsument zobowiązują są wówczas do zwrotu wzajemnych świadczeń.
V. W momencie odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek, w terminie czternastu dni kalendarzowych zwrócić produkt/y należące do „Najlepszych Kursów Angielskiego” na adres:
Najlepsze Kursy Angielskiego Ltd.
The Barn 173 Church Road
Birmingham
B31 2LX

VI. NKA zobowiązują, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, które poniósł w procesie zakupu, w tym koszty dostawy.
VII. NKA dokonują zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w procesie zakupu. 
VIII. Konsument zobowiązuje się do pokrycia wszystkich bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (np. opakowania, zabezpieczenia przesyłki).
IX.  NKA zastrzegają sobie prawo do pobierania opłat nieprzekraczających bezpośrednich kosztów odzyskania towaru, jeśli Konsument nie zwróci zakupionego przez niego towaru. 
X. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku gdy produkt zostanie przez niego uszkodzony.
XI. Konsument nie ma prawa do zwrotu towarów i usług w formie materiałów cyfrowych (ebooki), nagrań audio lub wideo, z których zaczął korzystać. 
Aleksandra Laird
Dyrektor i założyciel Najlepszych Kursów Angielskiego
Prawa Autorskie 2022 - Aleksandra Laird, Najlepsze Kursy Angielskiego - Wszystkie Prawa Zastrzeżone